O zdravom hneve dieťaťa (Mgr. Katarína Ontková)

Hlas, ktorý by ste potrebovali počuť každé ráno, a navyše aj uistenie, že všetko bude ako má byť.

O zdravom hneve dieťaťa.

Dieťa, ktoré nerešpektuje rodiča: kedy je to súčasťou normálneho vývinu a kedy hovoríme o poruchách správania? Pozrieme sa na zdravý vývin dieťaťa od počatia až po dosiahnutie dospelosti, na jednotlivé vývinové míľniky a úlohu neposlúchania detí v nich. Obraz psychicky zdravého dieťaťa doplníme o informácie o vzťahovej väzbe, ktorá hrá kľúčovú rolu pri nerešpektovaní.

Odporúčaná literatúra:

Reichelová, E.: Na chvíľu Freudom. Filiálna terapia, Self Creation, 2013
Reichelová, E.: Mama, buď mojím princom, Self Creation, 2013

 


Mgr. Katarína Ontková, klinická psychologička, terapeutka

“Keď som sa rozhodovala pre psychológiu, nebol to žiaden konkrétny moment rozhodnutia. Jednoducho som si nevedela predstaviť nič iné čo by mi stačilo.”

Je vydatá, má dvoch synov (9r a 6r) a v jej rodine vyrástla do dospelosti aj pestúnska dcéra. Od ukončenia VŠ v odbore psychológia (2005) sa venovala téme náhradnej starostlivosti, najprv v Detskom domove, neskôr v Úsmeve ako dar. Pripravovala náhradných rodičov na prijatie dieťaťa, sprevádzala ich v procese adaptácie a v zvládaní krízových situácií v ich rodinách. Supervidovala aj odborných zamestnancov detských domovov a krízových stredísk. Od roku 2015 sa venuje klinickej psychológii v ambulancii Mgr. Lenky Lipanovej, kde pracuje s detskou i dospelou klientelou.
Z detstva si najviac pamätá Sto najsmiešnejších rozprávok. Presnejšie, práve kapitolu o zbojníkovi Cin-cin.

ambulancia Kataríny Ontkovej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *