Prečo je to dôležité

 

Nie, čítanie deťom nie je len taký nástroj na zabitie času. Naopak, je to zázračný gumidžús, vďaka ktorému sa z našich detí stávajú múdrejší, šikovnejší a úspešnejší ľudia. A k tomu sa učia ľúbiť knihy a ľubiť nás, rodičov. 

Táto stránka je úvodom do rozličných čísel, výskumov a štatistík, ktoré sa vzťahujú na čítanie – a špeciálne skoré čítanie – s deťmi. Považujte ju za všeobecný úvod. Ďalšie čísla, štatistiky a podrobnejšie informácie sa budú objavovať na blogu.

Čítanie deťom nahlas im pomáha získavať skoré jazykové zručnosti

 • Čítanie nahlas sa vo všeobecnosti považuje za najdôležitejšiu aktivitu, ktorá vedie ku rozvoju jazyka. Okrem iného čítanie nahlas buduje u dieťaťa uvedomovanie si zvukov, ktoré tvoria slová, a toto sa považuje sa veľmi silný faktor úspechu v čítaní.
 • „Deťom, u ktorých je vývin kritických raných jazykových zručností vážne pozadu sa dostalo omnoho menej možností precvičovať si skoré čítanie. Výskum ukazuje, že  ak deti nedostali príležitosť k čítaniu v ranom období a zároveň nečítajú (alebo iba veľmi málo) ani počas prvých troch rokov základnej školy, je pre ne potom už extrémne ťažke nadobudnúť aspoň priemernú úroveň plynulého čítania.“ Torgeson, J. Avoiding the Devasting Downward Spiral, American Educator. (2004)
 • Čítanie nahlas deťom nie je iba jedna z najlepších aktivít, ktoré stimulujú jazykové a kognitívne zručnosti. Tiež buduje motiváciu, zvedavosť a pamäť. Bardige, B. Talk to Me, Baby!(2009), Paul H Brookes Pub Co.
 • Čítanie nahlas deťom stimuluje u dieťaťa rozvoj jazyka dávno predtým než dieťa vôbec dokáže hovoriť. Bardige, B. Talk to Me, Baby!(2009), Paul H Brookes Pub Co.
 • Výskum ukazuje, že čím viac slov používajú rodičia v interakcii so svojím osemmesačným dieťaťom, tým väčšia je jeho slovná zásoba vo veku troch rokov. Kľúčová štúdia Hartovej a Risleyho z roku 1995 zameraná na na vývin jazyka ukázala, že deti z nízkopríjmových rodín počujú až o 30 miliónov menej slov pred svojim štvrtým rokom života než ich rovesníci z lepšie zabezpečených rodín (podrobnejšie o tejto štúdii v tomto článku). Hart, B. Risley, T. Meaningful Differences in the Everyday Experiences of Young American Children (1995), Paul H. Brookes Publishing Co.

Čítanie deťom nahlas im pomáha vytvárať pozitívne asociácie s knihami a čítaním

 • Pozitívna pozornosť a nerušená prítomnosť rodiča počas spoločného čítania pomáha deťom vytvárať si pozitívne asociácie s knihami.
 • Čítanie nahlas je overenou metódou, ktorá pomáha deťom vyrovnávať sa so stresom a tragédiou.

Čítanie deťom nahlas im pomáha vytvárať si silnejší základ pre budúci úspech v škole

 • „To, čo sa deje počas prvých mesiacov a rokov života je veľmi dôležité, skutočne veľmi dôležité. Nie preto, že by vývin v ranom období už navždy nezmeniteľne definoval budúcnosť dospelého, ale preto, že kladie buď pevné alebo vetché základy pre všetko, čo bude nasledovať.“ J.S. Shonkoff & D. Phillips, Eds., From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development (2000), Washington D.C.; National Research Council & The Institute of Medicine, National Academy Press.
 • Keď dieťa začne študovať, problémy s čítaním ako s prvou zo základných zručností vedú ku študijnému neúspechu. V závislosti od podnetnosti domáceho prostredia toto zase zvyšuje riziko vynechávania školy, chodenia poza školu, neskôr mládežnicku kriminalitu, skúšanie omamných látok a podobne.
 • Čítanie nahlas v ranom období vystavuje deti príbehu a tiež skúsenosti s tlačeným textom. Takisto sa stretávajú so zriedkavou slovnou zásobou a s myšlienkami, ktoré sa v bežnej denno-dennej konverzácii s rodičmi a rovesníkmi, či v televízii, nevyskytujú.
 • Čítanie nahlas dáva deťom príležitosť precvičovať počúvanie s porozumením – kľúčovú zručnosť pre obdobie škôlky a po nej.