Desatoro čítania deťom

Ako si čítať s deťmi:

  1. Keď si spolu čítate, nech to je jediná vec, ktorú robíte.
  2. Nikdy dieťa netrestajte tým, že zrušíte váš spoločný čas.
  3. Dávajte si smiešne malé ciele.
  4. Vytvárajte návyk.
  5. Majte správne očakávania.
  6. Majte knihy poruke (a schovávajte ovládač).
  7. Majte knihy na očiach.
  8. Knihy opakujte.
  9. Knihy striedajte.
  10. Pamätajte na svoj najdôležitejší dôvod, pre ktorý toto robíte: vzťah s vašim dieťaťom.

Keď si spolu čítate, nech to je jediná vec, ktorú robíte.

Zabudnite na emaily, pracovné telefonáty, nepozmývanú kúpeľňu a podobne. Buďte pri nich svojou mysľou, nie len telom. Z celého dňa s vami trávia pravdepodobne len tú veľmi malú časť, a preto ich nechajte, aby si to naozaj užili, aby mali celých vás. Naše deti sú náš najdôležitejší projekt. Čo sa práce týka, vždy bude ešte niečo čo sa bude dať urobiť, avšak málokto umiera s myšlienkou, koľko času ešte mohol stráviť v kancelárii. Preto keď si s nimi sadnete s knižkou, nech je to jediná vec, ktorú budete robiť.

Nikdy dieťa netrestajte tým, že zrušíte váš spoločný čas.

15 minút čítania denne je pre intelektuálny, duševný a vzťahový vývin vášho dieťaťa to isté, čo dobrý pitný režim (viac v sektore Výskumy a čísla spojené s čítaním). Nebudete predsa vášmu dieťaťu upierať vodu alebo večeru. Práve naopak, ak vaše dieťa večer nespolupracovalo – čo sa u prepracovaných rodičov a predráždených či unavených detí stáva často (áno, nie iba u vás doma) – večerné čítanie dokáže rozhárané vzťahy zastabilizovať. Umožní dieťaťu zaspávať v harmónii s vedomím bezpečia vo vzťahu s rodičom. Ak máte výchovné problémy, hľadajte riešenia – spoločné čítanie je jedným z nich.

Dávajte si smiešne malé ciele.

Ak ste doteraz nepestovali spoločný čas na čítanie, spočiatku bude ťažké zaimplementovať to do náročného denného rozvrhu (aj preto nájdete na stránke množstvo tipov). Preto si dajte ciele, ktoré spokojne môžete nazvať smiešne malými – na začiatok stačí päť minút denne. Ak po piatich minútach ešte budete mať chuť čítať ďalej, nech sa páči. Ale ak nie, túto položku si na dnešný deň môžete odškrtnúť – urobili ste veľmi dôležitý krok. (A aby sme vás pomohli naštartovať, nazrite sem, čosi pre vás máme.)

Vytvárajte návyk.

Päť minút každý jeden deň v týždni má vyššiu hodnotu ako jedna hodina v sobotu dopoludnia. Malými zlomkami totiž vytvárate návyk, a umožňujete dieťaťu pomaly prirastať ku knihám.Tak zvyšujete jeho šance, že o ne bude mať záujem aj vo vyššom veku, že si bude čítať pre potešenie, a zároveň tak bude dlhodobo využívať všetky výhody – intelektuálne aj vzťahové – ktoré literatúra prináša. Nakoniec, ako by vyzerali vaše zuby, ak by ste si ich umývali raz za týždeň pol hodinu a nie každý večer? S čítaním a výhodami je to rovnaké. 

Majte správne očakávania.

Dieťa vo vašom náručí, zapadajúce slnko, ktoré sa vlieva cez okno do izby, pokojné obracanie strán a usrkávanie si z čajíka – toto asi nebude správny scenár, prinajmenšom nie počas prvých rokov života. Malé deti sa budú určite mrviť. Knižky budú chcieť ožužlávať, budú chcieť preskakovať strany, a je možné, že po troch minútach zabudnú čo vlastne robíte. Väčšie deti vás budú zastavovať a prerušovať, klásť otázky. Najväčšie deti si budú chcieť stavať Lego alebo bunker, možno prezliekať bábiky. Alebo robiť brušáky. To všetko je v poriadku, a je to normálne. Na rozdiel od televízora vy im ponúkate interakciu, a aj tej sa treba učiť. Nechajte ich hýbať sa

Majte knihy poruke (a schovávajte ovládač).

Tak bude pre vás aj deti podstatne ľahšie rozhodnúť sa pre ne. Do každej izby môžete na viditeľné miesto umiestniť košík alebo škatuľu s obľúbenými knižkami. Takisto ich umiestňujte do spodných poličiek. Áno, je šanca, že vaše dieťa ich bude chcieť skúmať prstami aj ústami. Avšak knihy sa majú používať. Poznáte tie zbierky nádherných nikdy neotvorených kníh, ktoré si ľudia kladú na najvyššiu policu, tesne nad vianočný porcelán?

Majte knihy na očiach.

Knihy štandardne vložené do police len ťažko zaujmú dieťa, nakoniec, je to len séria vedľa seba uložených chrbtov kníh s nadpismi. Miesto toho ich vyložte na okennú parapetu alebo využite jednoduché police tvorivým spôsobom. Ten vám umožní vystaviť nádherné obálky detských kníh, ktoré istotne budú priťahovať detskú pozornosť. Knihy priebežne striedajte.

Knihy opakujte.

Opakovanie na úrovni vety a na úrovni príbehu je pre dieťa veľmi dôležité. Pomáha upevňovať vetné väzby, nové slová, pomáha chápať ako vlastne funguje príbeh. Nebuďte prekvapení ak (predovšetkým menšie) dieťa bude chcieť čítať stále tú istú knihu. Môže ju chcieť každý večer päťkrát za sebou, a bude ju recitovať s vami, a môžu ju chcieť celé mesiace každý deň.

Knihy striedajte.

Nie, tieto dva body si neodporujú, aj keď sa to môže tak zdať. Známe knihy dieťaťu zabezpečujú známe podnety, avšak nové knihy jeho svet rozvíjajú. Výskum tiež dokazuje, že deti z rodín, ktoré vedome zabezpečujú prístup novej literatúry (či už kúpou, výmenou alebo návštevou knižnice) majú lepšie študijné výsledky a takisto sú z nich dlhodobo lepší čitatelia. Preto dobrým pravidlom pre čítanie s deťmi je pravidlo troch príbehov: jeden veľmi dobre známy (ten, ktorý dieťa pozná naspamäť), jeden známy (ktorého dej pozná) a jeden úplne nový.

Pamätajte na svoj najdôležitejší dôvod, pre ktorý toto robíte: vzťah s vašim dieťaťom.

Viď. náš prvý blog post. A v tomto prípade vzťah a gramotnosť idú ruka v ruke.

___

Vediete materské centrum? Pracujete v knižnici? Prípadne radi chodievate do materského centra alebo máte vo vašej knižnici milé tetušky? Môžete stiahnuť tento letáčik Desatoro čítania s deťmi a vyvesiť ho na nástenke. Nech viac rodičov vie, že čítanie s deťmi nie je jadrová fyzika, ale že pár rozumných pravidiel treba dodržiavať.