Rozprávka a emócie (PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.)


Rozprávka a emócie

Prednáška sa zameria na to, aký význam má literárna rozprávka pre dieťa súčasnosti, akými mechanizmami naň pôsobí, aké sociálne a emociálne impulzy mu poskytuje. Osobitý zreteľ venuje emóciám ako strach, ľútosť a hnev, dotkne sa i detskej neposlušnosti v kontexte rozprávkových príbehov.

Odporúčaná literatúra:

Bettelheim, B.: Za tajemstvím pohádek, Portál, 2017. ISBN:978-80-2621-172-3
Hrdináková, Ľ.: Tajomstvo rozprávok, Bratislava: AT Publishing. ISBN 8088954355
Hrdináková, Ľ.: Krok za krokom k čitateľstvu (0 – 3). Bratislava: Občianske združenie Milujem knihy/Amo libris, 2016. ISBN: 978-80-972261-1-4 (e-kniha). Dostupné na: http://www.starlib.sk/files/files/2016/Krok%20za%20krokom%20k%20citatelstvu_Hrdinakova.pdf

 


PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. pedagogička

“Keby som mala ešte 100 rokov života, viem, čo by som robila – mapovala a preskúmavala by som Krajinu-Nekrajinu detí a rozprávok.”

Od samého začiatku je jej profesionálny život spojený s deťmi a príbehmi, či už ide o jej život pedagóga, tvorivého či výskumného pracovníka.
Krátko po skončení štúdia nastúpila ako vedecký pracovník na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde pôsobí podnes. V rámci svojej práce sa venuje psychológii čítania, metodike práce s detskými čitateľmi, čitateľskému a mediálnemu správaniu. Upriamuje sa aj na programy a stratégie podpory čitateľstva, čitateľskú gramotnosť a rozvoj čitateľstva v mediálnej ére. Veľká časť jej profesionálneho záujmu a úsilia patrí priamej práci s detským čitateľom prostredníctvom čítačiek, dielní, aktivít a podujatí. Poskytuje poradenstvo v oblasti čítania detí a v programoch zameraných na praktický rozvoj čitateľských schopností detí v predškolských zariadeniach. Je takisto spoluautorom a odborným poradcom portálu „Mama, tata, čítajte s nami!“
Jej práca jej umožňuje spoznávať ako neuveriteľne a fantasticky sa dotýkajú dva (na prvý pohľad) úplne odlišné svety – svet vedeckých poznatkov o rozprávkach a deťoch a svet malých detvákov plne ponorených do rozprávky.

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kkiv/clenovia-katedry/
http://mamatata.sk/citajtesnami

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *