Ako sa deti učia čítať a ako im pomáhať

Učiť sa čítať je ako pracovať v bani

Naučiť sa čítať je jedna ozaj ťažká robota. Mozog potrebuje preskenovať každé jedno písmenko a porovnávať ho s katalógom, ktorý má do seba vložený. Toto má kopček: bude to m, n alebo h? Alebo nie je to náhodou u s kopčekom uloženým dolu hlavou? Toto má paličku a bruško. Je to b, p, d alebo q? Je to pes alebo des? Je to slovo kamaráti alebo kamoši? Dieťa po prvých troch písmenkách kam- radšej rýchlo skočí na koniec slova, pretože namiesto dočítania do konca slova bude predpokladať ako sa to slovo môže skončiť.

Keď hlavička konečne dešifruje správne všetky písmená v slove, postúpi k významu slova. (Bol to les, čo teda znamená stromy a vtáky.) Odtiaľ sa preborí k ďalšiemu slovu, kde takisto najprv dešifruje znaky a potom význam dešifrovaného slova. Takto preskúma všetky slová a ich jednotlivé významy v jednej vete – a potom musí ešte významy všetkých prečítaných slov skombinovať do jedného celistvého významu vety. Aby ju vzápätí skúsilo skombinovať s tým, čo si prečítalo vetu predtým a vetu potom. Toto všetko robí hlavička dieťaťa pri čítaní. Čítajte ďalej „Ako sa deti učia čítať a ako im pomáhať“